Descripció

Els objectius del curs són:

- Comprendre els conceptes bàsics més importants relacionats amb el món del tractament d'aigües.

- Aprendre sobre les diferències entre els principals tractaments d'aigües segons la font seleccionada i l'ús final.

- Diagnosticar adequadament els requeriments bàsics del sistema de tractament d'aigües d'una planta industrial i d'una depuradora, per seleccionar les solucions òptimes, eficaces i estalviadores de costos.

Programa

1. Introducció i fonaments bàsics

1.1 Aigua bruta: fonts, caracterització i usos
1.2 Generalitats sobre aigües industrials

2. Tractament d'aigua bruta

2.1 Clarificació i filtració
2.2 Intercanvi iònic
2.3 Separació per membranes
2.4 Altres

3. Tractament d'aigua d'alimentació a calderes

3.1 Introducció
3.2 Característiques de l'aigua de calderes
3.3 Efectes de les impureses de l'aigua a les calderes
3.4 Tractament d'aigua de calderes
3.5 Sistemes de vapor i condensat

4. Tractament d'aigua de refredament

4.1 Introducció
4.2 Sistemes d'aigua de refredament
4.3 Efectes de les impureses de l'aigua en sistemes d'aigua de refredament

5. Introducció al tractament d'aigües residuals

5.1 Generalitats
5.2 Tractament primari
5.3 Tractament secundari
5.4 Tractament terciari i reutilització

Professorat


Maria del Carmen García. Enginyera Química Sènior amb especialitat en Energia i Medi ambient, i Màster en Energies Renovables. Més de 10 anys d'experiència com enginyera de Processos en diversos Projectes de Oil & Gas, Petroquímica, Energia i Tractament d'Aigües en fase BED, FEED i EPC, així com en planta.