Descripció

S'ha publicat al DOUE el nou Reglament de Seguretat de Màquines, que substitueix l'actual directiva 2006/42/CE. Incorpora un bon nombre de modificacions significatives, la primera de les quals és que es tracta d'un reglament, no d'una directiva. Entre les modificacions incloses en el text n'hi ha de molts tipus, que es detallen en el Programa de Continguts.

El curs pretén no únicament donar a conèixer les modificacions, sinó també mostrar casos pràctics de com els canvis afectaran els fabricants i usuaris de maquinària. Especialment significatives són les afectacions per a l' usuari que realitza canvis en les seves màquines. Es fomentarà la discussió de les alternatives proposades.

Programa

1. Mancances i limitacions de l'actual directiva, 2006/42/CE

2. Perquè un reglament

3. Principals canvis del reglament amb relació a la directiva. Tractament administratiu en línia amb el Nou Marc Legislatiu

3.1 Definicions més importants
3.2 Màquina
3.3 Comercialització
3.4 Introducció al mercat
3.5 Importador

4. Àmbit d'aplicació.

5. Comprovació de les funcions de seguretat per l'usuari

6. Avaluació de la conformitat

7.Sobre la intel·ligència artificial (IA)

8. Casos en què les obligacions dels fabricant s'apliquen a altres agents

9. Màquines que acompleixen els requisits essencials però presenten un risc

10. Modificació substancial

10.1 Concepte
10.2 Obligacions de l'agent de la modificació substancial.

11. La declaració UE de conformitat

12. La declaració d'incorporació

13. Modificació de la norma ISO 13849-1

14. Dates d'aplicació del Reglament i derogació de la directiva

15. Cas pràctic

Professorat


Alfons de Victoria . Enginyer Industrial. Consultor