Descripció

Aquest programa de formació treballa tècniques especifiques de manteniment a diferents instal·lacions i infraestructures.
El seu contingut permet conèixer les característiques essencials dels diferents àmbits que es pot trobar un gestor de manteniment, no nomes a l'àmbit de l'edificació i de la industria (instal·lacions elèctriques, climatització, sistemes mecànics, etc.) sinó també a les infraestructures com túnels, aeroports, carreteres, instal·lacions ferroviàries, etc.
Amb tot això, l'alumne haurà de ser capaç de dissenyar els plans de manteniment i de tractar les incidències que puguin aparèixer en qualsevol tipus d'instal·lació o infraestructura.

El curs es desenvolupa en modalitat semipresencial, compaginant les classes teòriques i pràctiques amb exercicis i projectes a realitzar a casa sota la supervisió d'un tutor especialitzat en cada tema.


Va adreçat a tots els enginyers/es que volen exercir com a gestors de manteniment, als enginyers/es sèniors que estan reorientant la seva carrera professional o a qualsevol altre professional que vulgui consolidar o actualitzar els seus coneixements.


Programa

(27 hores presencials + 41 treball a casa = 68 h)

Mòdul 1: Manteniment predictiu.
Mòdul 2: Manteniment sistemes elèctrics.
Mòdul 3: Manteniment sistemes de telecomunicacions.
Mòdul 4: Manteniment i gestió de serveis TI (Tecnologies de la Informació).
Mòdul 5: Sistemes mecànics i bombes centrifugues.
Mòdul 6: Manteniment d'instal·lacions
Mòdul 7: Manteniment edificació i sostenibilitat energètica.
Mòdul 8: Manteniment de grans Infraestructures d'obra civil.

Professorat


Coordinador: Cristobal Trabalón  Enginyer Industrial i Llicenciat en Dret, expert en Manteniment legal
Manel García Enginyer de Telecomunicacions
Sergi Pérez  Arquitecte. Expert Energia.
Jesús Martín  Delegat Departament Manteniment. Elecnor