Descripció

L'objectiu del curs és donar una visió panoràmica, i per tant generalista, dels principals elements de protecció dels sistemes elèctrics de potència, abastant totes les etapes, és a dir generació, transport, distribució i consum; d'aquesta manera, després de descriure la tipologia de les pertorbacions més freqüents en els sistemes elèctrics i les principals característiques d'un sistema de protecció s'abordaran temes com ara proteccions en els alternadors, jocs de barres, transformadors, subestacions, línies aèries i subterrànies i finalment motors.

El curs va dirigit a enginyers i tècnics en general que vulguin disposar d'una visió àmplia i ordenada de les principals proteccions de tipus elèctric que es troben en les xarxes elèctriques des de la generació fins al consum. Pot ser d'utilitat tant per a les persones que es trobin en el sector elèctric tradicional i que desitgin repassar, ordenar i clarificar conceptes, com per a les persones que volen introduir-se en les noves oportunitats i reptes de el sector elèctric (energies renovables, fotovoltaiques i eòliques principalment ) i que volen ampliar els seus coneixements dels sistemes elèctrics de potència.

Programa

1. Conceptes generals d'un Sistema de Protecció Elèctrica

2. Relés de protecció. Tipus segons constitució i funció de protecció

3. Proteccions especials: Sobrecorrent, distancia diferencial i amb comunicacions

4. Protecció en un sistema elèctric de potencia

5. Exemples d'aplicació

Professorat


Juan Antonio Tormo  Enginyer industrial elèctric. Consultor


Enrique Monfort Enginyer industrial elèctric. Experiencia en Sistemes Elèctrics de Potencies, Centrals Eléctriques i Instal·lacions de AT y BT