Mesures de la presa de terra. Curs Presencial

Descripció

Els objectius del curs són:

- Aprendre a realitzar mesures de preses de terra amb diferents instal·lacions: Indústries, centres de transformació, estacions de distribució, torres elèctriques d'AT...
- Aprofundir en els diferents mètodes de mesura, i la seva idoneïtat per cada tipus d'instal·lació.
- Saber valorar l'acoblament entre diferents preses de terra, i entendre l'efecte que produeix aquest acoblament.
- Aprendre a interpretar els resultats i valorar si son reals o son incorrectes o poc fiables.

La segona part del curs serà totalment pràctica. Es realitzaran les mesures sobre uns prototips que simularan instal·lacions reals. El curs està enfocat a enginyers i/o instal·ladors que realitzen certificacions i verificacions periòdiques d'instal·lacions elèctriques de baixa i alta tensió, així com el manteniment d'instal·lacions Industrials.

Programa

1. Mesura de continuïtat
Utilitat. Procediment de mesura, R+ y R-, 200mA. Mesura a 2 ó 4 fils. Valoració dels resultats.

2. Mesura presa de Terra amb 2 piques auxiliars
Sistema de mesura, 3 fils o 4 fils. Separació piques auxiliars. Resistència contacte piques. Zona d'influència. Mesura terra Selectiva (amb 1 pinça)

3. Mesura presa Terra sense piques auxiliars
Es una mesura de terra selectiva. Mesura amb 1 pinça. Mesura amb 2 pinces (injecció i mesura). Mesures d'equipotencialitat.

4. Mesura del Terra en mode bucle
Mesura en sistemes TT. Mesura amb una pica auxiliar. Mesura sense pica auxiliar, P-PE (Ra). Interpretació resultats. Mesures molt baixes, causes i solucions.

5. Mesura de la Resistivitat del terreny
Sistemes de mesura (Wenner i Schlumberger). Separació piques auxiliars. Resistència piques auxiliars. Mesures a diferents profunditats del terreny. Exemples de càlcul del sistema de Terra en funció resistivitat mesurada

6. Mesura del potencial de Terra
Mètode de mesura. Diagrama zona d'influència presa terra

7. Mesura de l'acoblament Terres
Conceptes preses terres independents. Efectes acoblament terra ferratges i de servei (Neutre). Mesura d'acoblament.

8. Mesura Presa Terra Torres d'Alta Tensió
Torres sense cable de guarda. Torres amb cable de guarda

9. Freqüència de mesura
Como afecta la freqüència. Utilitat de modificació. Escombrat en freqüència (SWEEP)

10. Pràctiques:
Mesura presa Terra Mode Bucle
Mesura de la Terra amb piques
Mesura presa terra sense piques
Mesura de la resistivitat del terreny
Mesura de l'acoblament entre preses de terra
Mesura del potencial de Terra
Mesura de Terra d'una Torre d'AT
Mesures de continuïtat del conductor de protecció

Professorat


Joan Romans  Enginyer Electrònic i Enginyer Tècnic de Telecomunicacions. Consultor