Descripció

Lean Office és l'aplicació dels principis del Lean Management en oficines i despatxos, fora de la planta de producció, per a tasques i àrees d'administració, atenció al client, financer-comptable, on existeix major potencial sense explotar per a la millora de la productivitat i l'eficiència. Tots els treballadors en major o menor mesura tenim una càrrega administrativa, de gestió, de redacció documental, que ens ocupa un temps important que, la majoria de vegades, es podria dedicar a tasques de major valor per al client i l'empresa. Lean Office ve aplicant-se amb èxit des de fa anys demostrant la seva eficàcia eliminant milers de transaccions diàries, estalviant milers d'hores de treball, incrementant el rendiment i fomentant el treball en equip.

Els objectius del curs són:

- Assimilar i comprendre el sistema Lean per ser capaç de traslladar els conceptes i eines apreses al despatx
- Obtenir una visió global de la filosofia Lean i la seva aplicació en forma de Lean Office
- Manejar les principals eines i conceptes per iniciar una transformació Lean a nivell de processos administratius, financers i gerencials del despatx.
- Organitzar el temps i ser més productiu
- Reduir els costos i el temps dedicats a tasques no importants (o de no valor)

Dirigit a qualsevol professional que vulgui adquirir uns coneixements reals, tant teòrics com pràctics en l'optimització de tots els processos que s'integren dins de les àrees administratives i de gestió del despatx. Els coneixements, eines i experiències adquirides i/o compartides permetran als assistents l'optimització dels seus processos i aconseguir l'eficàcia, l'eficiència i l'efectivitat dels processos i, per tant, la satisfacció de les necessitats de clients intern i externs.

Programa

1. Millora dels processos
a. Detectar causes internes que originen ineficiències
b. Eliminar les tasques de no valor afegit: eliminar desaprofitaments, duplicitats, colls d'ampolla
c. Estandardització de processos com a base de la millora
d. Generar flux
i. Unificació de processos
f. Disposició eficient de l'oficina

2. Millora de la productivitat de les tasques
a. Cercle Deming: PDCA
b. Priorització i execució eficient de tasques
c. Les 5S i el visual management
d. Excel·lència

3. Millora de la productivitat personal i la de l'equip humà
a. La supervisió
b. La dedicació i el problema del multitasking
c. Anivellar la càrrega (heijunka) de l'equip
d. Lean meetings

Professorat


Iñaki Bustínduy  Soci Consultor de H&B Human and Business. Expert en Productivitat, Persones, Lideratge i Canvi.