Descripció

Com harmonitzar les pràctiques, emprar els mètodes i les eines comunes en entorns matricials i descentralitzacions (àrees, seccions, departaments,...)?
Per aconseguir-lo hem d'evitar dos esculls: Traslladar les tècniques de direcció i gestió jeràrquica a situacions de direcció transversal i/o limitar-se a tècniques d'influència o de comunicació.

Els objectius del curs son:
- Identificar les situacions en les que s'ha de liderar transversalment
- Posicionar el rol de líder transversal
- Identificar els mecanismes per coordinar transversalment

Programa

1. La faceta d'estratega
1.1 Situar el seu rol de líder transversal: El lloc del lideratge transversal. Beneficis
1.2 Posicionar en el seu rol de líder transversal. Adoptar visió global i sistemàtica

2. La faceta de manager-coach
2.1 Afavorir la cooperació transversal. Condicions que permetin la cooperació dels actors
2.2 Gestionar la resistència dels actors. Etapes

3. La faceta del rol comunicador
3.1 Afavorir la cooperació transversal. Condicions i sistemes de relacions que afavoreixin la cooperació dels actors
3.2 Gestionar la resistència dels actors. Comprendre les resistències i regular-les en etapes.

Professorat


Alejandro Martín  Llicenciat en Ciències socials (UB). PDD per IESE. Màster en Comunicació (UPF), PS en Neuromarketing (UB). Màster en Direcció de RRHH (EADA). Màster E.E. en Formació (UPC).
Soci- Director de TDSystem. Executive coach. Consultor i formador en desenvolupament Organitzatiu i habilitats directives.