Tècniques efectives per parlar en públic. Curs presencial

Descripció

Gran part del temps de les persones s'ocupa en interaccionar amb els altres: clients, proveïdors, membres de l'equip, departaments i directius de la pròpia empresa o d'altres. Una adequada comunicació, facilitarà que aquest temps invertit sigui més productiu i reduirà l'aparició de problemes originats per un deficient intercanvi d'informació.

Una de les majors dificultats que disposen els enginyers és la d'exposar ó comentar les seves inquietuds a altres persones. S' aguditza més quan aquestes s'han de realitzar en públic o davant d'altres persones on intervenen els nervis de la situació sense que puguem dominar-la tant a nivell d'expressió com de feedback
Durant l'acció formativa es donarà respostes a les següents preguntes:

1. Saps comunicar-te? Et poses nerviós/a? Tens afegitons que repeteixes? No domines el Feedback?. T'agradaria millorar?

La formació és de caràcter pràctica des de l'inici i es pretén, per mitjà d'aquestes, els participants millorin les competències en l'àrea de la Comunicació i de la Observació com son:

La correcció dels possibles afegitons: "vale", "ok", "d'acord i molts altres, millorar els moviments corporals (mans, tors, peus i cos en general).
I com últim, millorar la lectura del "Feedback" i del domini del llenguatge corporal de les persones de l'audiència o que escolten el missatge transmès.

La formació és eminentment pràctica, dinàmica, participativa i d'aplicació immediata al lloc de treball. La pròpia acció formativa inclourà una part important de coaching per a que els assistents millorin en les seves habilitats i competències comunicatives a fi de poder abordar d'una manera exitosa la presentació d'idees, projectes i activitats a l'auditori.

Programa

1. Introducció
a. El per què de les tècniques de comunicació
b. Què es pretén amb elles: venda d'idees, projectes, comunicar canvis i/o millores?
c. Sabem transmetre un missatge o una idea a les altres persones?

2. La Comunicació
a. Ens comuniquem bé?
b. Comuniquem o informem? Diferències entre ells
c. Comunicació verbal i no verbal
d. Utilització dels gestos i de la mirada com element comunicador
e. Visualitzar i efectuar escolta activa a la audiència
f. Domini del Feedback (tècniques d'observació)
g. El to de veu, arma important en la comunicació
h. Domini de l'entorn (observació dels gestos i el llenguatge no verbal)
i. L' impacte de la velocitat de la parla i l'art de la pausa
j. Afectació del nostre missatge als altres
k. Els "dejes", repeticions i altres errors en la comunicació
l. Escolta activa, empatia i assertivitat

3. La Comunicació en diferents mitjans
a. La comunicació en diferents mitjans: cara a cara, en grup, en públic, en conferències, ràdio, televisió. Cóm portar-la a terme
b. El suport de que disposem
c. Elements que ajuden en les comunicacions: exemples, anècdotes
d. Gestió del temps en la comunicació
e. La intel·ligència emocional
f. Parlar en públic: El llenguatge verbal i no verbal
g. Domini del lloc i/o ubicació on es realitzarà la presentació.
h. Tècniques per interactuar amb l'audiència

4. Pla d'Acció Personal (efectuat a classe)
a. Efectuar presentacions a la classe
b. Punts de millora detectats. Posar-los en pràctica.
c. Figura del Coaching.
d. Desenvolupament de vàries presentacions i simulacions a realitzar davant dels nostres companys de classe.

Professorat


Salvi Hernández  Consultor. Sigma consulting