Descripció

Els Objectius del curs son:
Conèixer els fonaments de les aplicacions de la geotèrmia de molt baixa entalpia per a la realització de sistemes de climatització.
Conèixer les característiques dels sistemes de geotèrmia de molt baixa entalpia. (Rendiment, seguretat, manteniment i costos)
Aprendre a dimensionar els col·lectors geotèrmics.
Saber les bases per fer un sistema de climatització que no consumeixi energia. (Només solar i geotèrmica).

Aquesta formació està dirigida a persones que vulguin introduir-se en el sector de la geotèrmia com a solució per a la climatització i l'aigua calenta sanitària, conèixer el potencial del sector i tenir la capacitat d'avaluar tècnicament la seva viabilitat.

Aquest curs es pot seguir també per videoconferència. Cal comunicar-ho en el full d'inscripció.

Programa

1. La Energia Geotèrmica
1.1 Origen
1.2 Tipus i el seu ús

2. Possibilitats Geotèrmiques a Espanya
2.1 Alta
2.2 Mitja
2.3 Baixa
2.4 Molt baixa

3. Teoria bàsica
3.1 Condicions tèrmiques del terreny
3.2 Bombes de calor utilitzades en geotèrmia

4. Sistemes de climatització amb bescanvi geotèrmic
4.1 Normatives
4.2 Rendiments
4.3 Estalvi amb la reducció de emissions de CO2

5. Tipus de bescanviadors geotèrmics
5.1 Sistemes oberts
5.2 Sistemes tancats. Verticals. Horitzontals. Altres

6. Realització dels bescanviadors geotèrmics vertical
6.1 Sondes
6.2 Perforació
6.3 Emplenat

7. Disseny dels bescanviadors geotèrmics verticals
7.1 Adaptació del bescanviador a les cargues tèrmiques
7.2 Prova tèrmica del terreny
7.3 Dimensionat tèrmic del bescanvi
7.4 Càlculs hidràulics

8. Projecte camp de captació geotèrmica
8.1 Nombre de pous
8.2 Separació de pous
8.3 Arquetes
8.4 Equilibrat dels cabals
8.5 Rases de les connexions

9. Projectes domèstics de sistemes geotèrmics
9.1 Dades necessàries
9.2 Càlculs bàsics
9.3 Configuracions bàsiques
9.4 Oferta

10. Projectes Industrials i sector terciari de sistemes geotèrmics

Professorat


Manuel Viñals  Llicenciat en Físiques. Soci fundador de Geòtics.