Descripció

La intel·ligència artificial (IA) és una disciplina molt àmplia que va néixer als anys 1950 i que darrerament ha pres força degut a la disponibilitat de dades, als costos decreixents de computació i a alguns resultats espectaculars especialment en el camp del Machine Learning (Aprenentatge Automàtic - AA).

El curs es centra en l'estudi i l'aprenentatge dels diferents conceptes clau que han provocat la irrupció de la IA al món empresarial i l'impacte que estan produint.. Així mateix, es treballarà els conceptes de Ciència de Dades, Machine Learning, Deep Learning, i es presentaran a discussió casos pràctics, per a diferents entorns empresarials, en els que la implementació de la IA ha representat una salt qualitatiu en el producte o servei ofert.

El curs va dirigit a qui vulgui tenir una immersió ràpida i efectiva en el món de la intel·ligència artificial, per a aplicar-les als seus problemes d'empresa o per obrir noves possibilitats de negoci.

Programa

1. Introducció a la IA
1.1 La connexió entre Big Data, Ciència de Dades i Intel·ligència Artificial
1.2 Què entenem per Intel·ligència Artificial i breu contextualització
1.3 Els perfils professionals relacionats amb aquest camp
1.4 Evolució de la IA. Machine Learning / Aprenentatge automàtic
1.5 Estat de l'art: xarxes neuronals i Deep Learning

2. Intel·ligència Artificial als diferents mercats i sectors
2.1 Adopció de la IA a les empreses i bones pràctiques
2.2 Tendències actuals
2.3 Exemples d'aplicació en diferents àmbits de l'operativa empresarial

3. El vostre cas d'estudi

4. Maduresa de la IA
4.1 Model de maduresa
4.2 Problemes que resol la IA
4.3 Metodologia de desenvolupament d'un projecte d'IA
4.4 Eines per a modelar un projecte d'IA

5. Anàlisi dels casos d'estudi i exemples pràctics

6. Com continuar l'aprenentatge

Professorat


Daniel Zurita  ThinkUPC