Descripció

En la cursa actual per la interoperabilitat de les plataformes middleware de IoT al Núvol i de les comunicacions amb els dispositius en l'Edge, hi ha diversitat de busos hard i protocols soft per telemetria i control remot de sensors i dispositius industrials de camp. D'entre ells destaca OPC UA pel seu disseny de seguretat, escalabilitat i independència de plataforma.

El protocol OPC UA incorpora nous models d'informació per afegir especificitat i semàntica en les dades segons l'àmbit (automatització, control, instrumentació, robòtica, visió artificial, packaging, autoId, manteniment i domòtica d'edificis, M2M, CNC, ISA95, MES, ...). Aquesta transversalitat és clau per a la digitalització que proposen RAMI40 i OPAF. L'OPC UA, estàndard open-source IEC 62541, està assentat en els fonaments de la Indústria 4.0.

Veurem la seva implementació en les plataformes dominants del mercat com Amazon Web Services AWS IoT i Microsoft Azure IoT amb les seves respectives funcions d'anàlisi i aplicacions de visualització de dades.

Aquest curs va dirigit a enginyers i tècnics en general per modelitzar i implementar productes/serveis d'IoT amb integració al Núvol. Especialment indicat per als gestors tecnològics per fer benchmarking de solucions empresarials en aquest àmbit.

Programa

1. Introducció a OPC UA. Fonaments de les comunicacions d'IoT basats en OPC UA. Interrelació amb els models de RAMI 4.0 i d'Open Process Automation Forum.

2. Model d'informació d'OPC UA. Especificacions d'accés a dades, esdeveniments i alarmes tant a temps real com històriques. Espai d'adreçament. Modelització UA.

3. Pràctica de client-servidor i publicació-subscripció. Configurar el servidor OPC i accés remot amb el client OPC genèric. Demostració de publicació-subscripció amb OPC UA+MQTT.

4. Serveis d'OPC UA. Serveis de recerca de servidors local, navegació per l'espai d'adreçament, subscripció, crida de mètodes i creació de nodes.

5. Pràctica amb Aplicacions Amazon Web Services IoT. Comunicar remotament amb client OPC i facilitar dades al núvol amb serveis Greengrass. Funcions lambda de tractament de dades. Visualització de dades.

6. Seguretat d'OPC UA. Esquemes de seguretat per certificació, autenticació i autorització. Diagnosi de comunicacions segures. Redundància.

7. Pràctica amb Aplicacions Microsoft Azure IoT. Configurar dispositius amb seguretat al núvol. Missatgeria entre client OPC i el Azure IoT Hub. Processament de dades amb Stream Analytics. Visualització a PowerBI.

8. Aplicació en solucions empresarials. Àmbits d'aplicació bàsica, ús dels Companion Specifications i en IIoT. Demostració de connexió amb sistema MES empresarial.

Professorat


David Badia  Enginyer Industrial. Màster en Gestió d'Operacions. Expert en IoT industrial i sistemes MES per a la indústria farmacèutica. Director a INLEAN.