Descripció

La importància de les instal·lacions de ruixadors automàtics per a la protecció de persones i tot tipus de riscos (continent i contingut) fa indispensable el coneixement de la seva tecnologia de disseny i de la normativa aplicable.
El propòsit del curs és introduir els conceptes bàsics que facin possible abordar la protecció contra incendis amb ruixadors automàtics en les seves facetes de disseny, elecció de components, instal·lació i proves.

Programa

1. Objectiu, Normes i Reglaments
1,.1 CTE
1.2 RSCIEI
1.3 RIPCI
1.4 Normatives d'aplicació. NFPA 13 i FM1
1.5 Altres normatives municipals

2. Sistemes de ruixadors i el seu disseny
2.1 Aplicació, explicació tècnica de ruixadors i sistemes de ruixadors
2.2 Classificació de riscos
2.3 Tipus d'emmagatzematge

3. Disseny de ruixadors
3.1 Disseny de sistema de ruixadors CMDA
3.2 Disseny de sistema de ruixadors CMSA Annex N
3.3 Disseny de sistema de ruixadors ESFR Annex P

4. Exemples pràctics d'aplicació de la EN 12845

Professorat


Oscar Rosique  Technical Services Specialist. Sprinkler Systems Europe en Johnson Controls