Descripció

Cada cop resulta més important dominar les tècniques de comunicació no verbal i de "Lectura no verbal" de les persones. Hem de tenir en compte que hi ha un element que ens resultarà indispensable per convertir-nos en millors comunicadors, que és arribar a ser uns experts receptors de la informació no verbal que ens transmeten els interlocutors. Aquí és on intervé el concepte del "Feedview"; habilitat a desenvolupar que ens permetrà adquirir un nivell de percepció intel·ligent davant del nostre interlocutor o interlocutors, la qual va determinar les eines que emprarem en cada cas. El domini del "Feedview" ens donarà l'avantatge de poder anticipar-nos en molts aspectes, d'intuir sense por l'error, d'efectuar una lectura completa del llenguatge no verbal de cada situació i d'encertar el missatge i les nostres decisions; en el fons i en la forma, sobre el que passa al nostre voltant.

Durant l'acció formativa es donaran respostes a les preguntes següents:

Què és la comunicació? No domines el Feedback? Sabem llegir el Llenguatge no Verbal? Quines decisions podem prendre després de la lectura del llenguatge no verbal?


La formació és de caràcter pràctica des de l'inici i es pretén per mitjà de la mateixa que els participants millorin les competències a l'àrea de la "Comunicació i de l'Observació" com són:

- Conéixer tots els aspectes del Llenguatge no verbal/Llenguatge Corporal
- Millorar la lectura del "FeedView" i el domini del llenguatge corporal o no verbal de les persones de l'audiència o que escolten el missatge transmès.

Programa

1. Introducció
a. Habilitats socials
b. Què és la Comunicació? Quins en són els elements?
c. Comunicació verbal i la no verbal
d. Diferència entre observador i lectura del llenguatge no verbal

2. Llenguatge no Verbal / Llenguatge Corporal
a. Què és el Llenguatge no Verbal/Corporal?
b. Comunicació mitjançant el Llenguatge Corporal
c. Domini del Feedback (tècniques d'observació)
d. Controlar els silencis
e. La postura corporal
f. Els gestos
g. L'expressió facial
h. La mirada
i. El somriure

3. Lectura del Llenguatge no Verbal / Llenguatge Corporal
a. Tipus de comunicació: Presencial, Videoconferència, altra
b. Concepte PNL, Programació Neuro-Lingüística
c. Concepte "FeedView" i la seva aplicació
d. Observar els nostres interlocutors
e. Llegir i interpretar què està succeint
f. Avançar-se i decidir què dur a terme a nivell estratègic

4. Pla d'Acció Personal (efectuat a classe)
a. Efectuar presentacions a la classe
b. Punts de millora detectats. Posta en pràctica.
c. Figura del coaching.
d. Desenvolupament de diverses presentacions i simulacions a fer davant dels altres companys de classe.

Professorat


Salvi Hernández  Consultor. Sigma consulting