Descripció

L'objecte del curs és explicar el funcionament i les regles de les tarifes elèctriques, principalment les 2.0TD, les 3.0TD i les 6.1TD.
Capacitar per entendre qualsevol factura elèctrica amb tots els seus conceptes i tenir els coneixements per tal d'analitzar-la, amb el fi de poder assessorar en la reducció de la demanada d'energia i millora de l'eficiència, així com estalviar diners en la factura elèctrica, optimitzant-ne i ajustant tots els conceptes que participen en la factura.

Programa

1. Introducció a la factura elèctrica
Conceptes d'energia: potència contractada, potència màxima, energia consumida, etc.
Funcionament de la factura elèctrica (normativa que les afecta).
Definició de la potència màxima registrada (maxímetre)
Potència d'accés amb Edistribución redes digitales
Facturació per energia consumida.
Diferència entre distribuïdora i comercialitzadora. Peatges de transport i distribució.
Formació del preu de l'electricitat (Organització del mercat elèctric, entitats i agents de mercat).

2. Les diferents tarifes elèctriques en habitatges, edificis, aparcaments, botigues i petites indústries i negocis

3. La circular 3/2020
Aprovació de la circular 3/2020 que regula la factura elèctrica.
Canvis que hi ha hagut en la factura elèctrica.
Facturació per potència contractada.
Part regulada de la factura elèctrica. Càrrecs i peatges, energia reactiva.
Facturació per excessos de potència (penalitzacions per maxímetre).

4. Optimització de les factures
Anàlisi de maxímetres i optimització de potències contractades.
Modalitats de preus i tipus de contractes: preu fix, preu per períodes, per indexat, PVPC, etc.
La comercialitzadora d'últim recurs.
Anàlisi de les corbes de càrrega horàries. Detall del consum.
Web zona privada Edistribución redes digitales.
El comptador electrònic. Com funciona i quines dades puc obtenir d'ell com a titular.
Auditoria energètica: estudiar la demanda energètica. Gestió de càrregues i autoconsum fotovoltaic.

5. Modificacions de contracte
Augments de potència.
Canvis de nom.
Ajustar potències contractades.
Legalitzacions i certificats a entregar. Tràmits amb la companyia distribuïdora.
Vademecum i normes particulars de l'empresa distribuïdora.
Solucions legals i d'aplicació en contractes anteriors al REBT i subministres existents.
Nota aclaratòria de la Direcció General d'Energia de la Generalitat sobre els tràmits i documentació a presentar.
Aplicació de la Instrucció 1/2015.

6. Resolucions d'exemples i casos reals
Es mostraran exemples de factures elèctriques de diferents edificis, com interpretar-les, analitzar-les i millorar-les.
S'utilitzarà alguna fulla de càlcul de simulació de l¿estalvi en una factura elèctrica.
Fulla de càlcul per optimitzar potències contractades en funció del maxímetre.

Professorat


Joan Ramírez Guasch  Formador i consultor energètic.