Descripció

Els objectius del curs son:

1. Situar el moment actual en què es disposa d'un gran desplegament renovable, però que malauradament no sempre es pot aprofitar al 100%.

2. Analitzar tots els sistemes d'emmagatzematge massiu, especialment els més adequats a les ER, de manera que es pugui superar l'anterior.

3. Veure l'estratègia per mitigar el problema actual de col·lapse de punts de connexió a la Xarxa Elèctrica, mitjançant la seva òptima utilització: per això desenvolupar mètodes d'hibridació que em permetin la coexistència de 2 tecnologies (fotovoltaica i eòlic) els horaris dels quals de màxima producció són complementaris.

4. Dissenyar el procés adequat per aprofitar els excedents previsibles d'ER, per poder implantar processos d'electròlisi per generar H2 (que serà amb garantia d'origen verd) i el seu emmagatzematge posterior com a futur combustible.

5. Desenvolupar Casos pràctics on apareguin les consideracions anteriors.

El curs va dirigit a persones que vulguin conèixer els mètodes actualment existents i en procés d'implantació per poder recórrer amb èxit el procés d'integració de les renovables que ha de concloure a l'H2 verd.

No cal un coneixement tècnic previ de les tecnologies descrites.

Programa

1. Hibridació ERs
1.1 Introducció
1.2 Estat de l'Art ERs
1.3 Hibridació
1.4 Tipologies d'Hibridació
1.5 Tecnologies d'Hibridació
1.6 Exemples d'Hibridacions
1.7 Exercicis d'Hibridació i repotenciació
1.8 Desenvolupament d'un cas real

2. Emmagatzematge d'Energia
2.1 Introducció
2.2 Els problemes de les ERs
2.3 Necessitats d'emmagatzematge
2.4 Tecnologies d'emmagatzematge
2.5 Estat de l'Art Tecnologies d'emmagatzematge
2.6 Comparació Tecnologies
2.7 Sistemes BESS
2.8 Hibridació i emmagatzematge
2.9 Impacte en sistema elèctric
2.10 Emmagatzematge com a Model de Negoci
2.11 Exercici d'emmagatzematge
2.12 Desenvolupament de cas real

3. H2 Verd: El nou vector energètic
3.1 Introducció
3.2 Tipus d'H2
3.3 Mètodes d'obtenció d'H2
3.4 H2 Verd
3.5 Electrolitzadors
3.6 Emmagatzematge d'H2 Verd
3.7 Distribució d'H2 Verd
3.8 Metanol Verd
3.9 Projectes H2 Verd
3.10 Exercici H2 Verd
3.11 Desenvolupament de cas real

4. Mòduls de desenvolupament, comercial i financer
4.1 Desenvolupament i permisos
4.2 Comercial
4.3 Financer

Professorat


Juan Antonio Tormo  Enginyer Industrial, elèctric, expert en sistemes elèctrics de potència (SEP).

Javier Monfort  MBA. Enginyer Industrial, energètic, expert en desenvolupament de negoci i anàlisi d'inversions en el sector renovable.