Descripció

Els objectius d'aquest curs son:
Donar una visió realista del futur del desenvolupament dels parcs eòlics examinant-ne les diferents possibilitats (onshore, offshore fixa, offshore flotant).
Explicar la metodologia usual en la implantació d'aquest tipus de parcs i els principals esculls que cal salvar.
Estat actual de les tecnologies principals que conflueixen en el desenvolupament d'un parc eòlic.
Examinar la gestió de permisos i autoritzacions necessaris, tècnics i ambientals.
Revisar la forma de venda i d'obtenció de finançament per a aquest tipus d'energia.

És un curs de caràcter d'Introductori a les diverses disciplines tecnològiques, administratives, comercials i financeres que cal conèixer per abordar amb èxit un desenvolupament d'aquestes característiques.

Programa

1. Mòdul tècnic I

1.1 Generalitats Energia Eòlica
1.1.1.Recurs Eòlic
1.1.2 Indústria Eòlica
1.2 Estat de l'art I

2. Mòdul tècnic II

2.1 Estat de l'Art II
2.2 Disseny Parcs Eòlics
2.3 Avaluació de la Producció
2.4 Emmagatzematge i Hibridació
2.5 Parcs FV versus Parcs Eòlics

3. Exercicis i desenvolupament de cas pràctic

3.1 Exercici Selecció Emplaçament
3.2 Exercici Selecció Aerogenerador
3.3 Exercici Estimació Producció
3.4 Desenvolupament Cas Pràctic

4. Mòduls de desenvolupament

4.1 Desenvolupament i Permisos. Selecció EPC
4.2 Comercialització
4.3 Finançament

Professorat


Juan Antonio Tormo  Enginyer Industrial, elèctric, expert en sistemes elèctrics de potència (SEP).