Descripció

Les comunitats energètiques, esdevenen, avui dia, la màxima expressió de la transició energètica vers un sistema sostenible. Estructures de generació distribuïda, promogudes pel propi territori, adaptades a les necessitats i recursos de cada zona i realitat socioeconòmica. Empoderament ciutadà però també viabilitat per al mon empresarial i industrial al poder planificar el cost energètic a mitjà i llarg termini.
Tot això, de manera totalment alineada amb les polítiques actuals de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle per combatre i mitigar el canvi climàtic.

Com planificar, promoure, dissenyar, gestionar i mantenir aquestes comunitats energètiques son reptes als que miraren de donar resposta en aquesta formació.

Programa

1. Generació distribuïda i apoderament ciutadà
2. L'autoconsum col·lectiu, esquemes i coeficients de repartiment
3. Comunitats d'Energies Renovables com a fórmula de participació col·lectiva en la transició energètica
4. Comunitats Ciutadanes d'Energia. Fórmules jurídiques d'organització i administració
5. El potencial de les Comunitats Energètiques en polígons industrials
6. Oportunitats de gestió comunitària de l'energia a través de certificació Blockchain

Professorat


Pere Soria 
Enginyer Tècnic Industrial. Business Development Technical Manager. CIRCUTOR