Descripció

El sector solar fotovoltaic està en ple creixement i principalment l'autoconsum en cobertes d'edificis de tota mena, residencial, terciari i industrial. Sovint no hi ha prou consciència de que la instal·lació de panells solars fotovoltaics a les cobertes d'edificis modifiquen, inclús en els casos coplanats, les hipòtesis inicials de càrregues amb què es va dur a terme el càlcul de l'estructura en qüestió. És per això que és totalment preceptiu realitzar la corresponent comprovació de que aquesta modificació d'hipòtesi no afecta a la seguretat del conjunt estructural.

Aquest curs pretén fer un repàs de les diferents tipologies d'estructura per a cobertes d'edificis, aprendre a identificar l'estructura existent i fer-ne la corresponent comprovació estructural que permeti als enginyers elaborar un informe d'idoneïtat tècnica estructural.

El curs va dirigit a enginyers de projectes del sector fotovoltaic, sense una necessitat específica de coneixements previs en matèria de càlcul estructural, que vulguin capacitar-se en la justificació estructura de les solucions dissenyades.

Programa

1. Introducció de la casuística al sector solar

2. Tipologia de solucions d'estructures en el sector fotovoltaic

3. Determinació de les sobrecàrregues climàtiques de vent i neu. Normativa nacional, europea i internacional. Consulta a les estacions automàtiques

4. Anàlisi global de l'estructura. Dimensionament dels elements. Promptuaris i programes

5. Exemples de càlcul:

5.1 Estructures aïllades dels seguidors i de les plaques no orientables
5.2 La problemàtica de les cobertes lleugeres. Verificació de les xapes de coberta i les corretges
5.3 Verificació estructural d'una estructura de gelosia amb tubs d'acer
5.4 Verificació estructural d'un pòrtic de nusos rígids a dues aigües i perfils laminats d'acer

Professorat


Ferran Garrigosa  Enginyer Industrial. Executive Director a Prenergy.


Frederic Marimon  Enginyer Industrial. Professor del Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria. UPC