CURS Disseny d'Instal·lacions i Compatibilitat electromagnètica (CEM)

  • Àrea: Enginyeria
  • Modalitat: Presencial
  • Data inici: 31/01/2019
  • Localització: Delegació del Vallès

Descripció

L'obectiu del curs és explicar com dissenyar correctament instal·lacions i grans màquines des del punt de vista electromagnètic d'alta frecuència per aplicar la directiva de compatibilitat electromagnètica 2014/30/UE d'obligat cumpliment.

Conèixer els conceptes més importants de la compatibilitat electromagnètica (CEM).
Conèixer la metodologia del bon disseny de la CEM en les instal·lacions fixes o grans màquines.

El curs va dirigit:
A directius tècnics, enginyers de disseny elèctric, electrònic, enginyers en qualitat i personal tècnic d'empreses instal·ladores i integradores de grans màquines

Programa:

-Introducció a la compatibilitat electromagnètica.
-Directives, normativa, gestió, CE+CE= CE
-Règims de neutro
-Terres
-Pertorbacions, conmutacions
-Blindatges i armaris
-Proteccions i filtres
-Cablejat, prensaestopes
-Inversors i motors
-Safates metàl·liques
-Errors usuals de CEM
-Esmenes comunes de CEM
-Conclusions

Professor: Francesc Daura, enginyer industrial. Consultor en CEM de CEMDAL

Cursos relacionats

Corrents de Curtcircuits i Posades a terra en B.T

Lean Office : Millora de la productivitat en els despatxos professionals