Descripció

La Guía PMBOK® (Project Management Body of Knowledge - Norma ANSI/PMI 99-001-2008) publicada pel Project Management Institute (PMI®), recopila i condensa les millors pràctiques del món i proporciona una estructura coherent i un conjunt de conceptes i termes compartits per tots els Gestors de Projectes (Project Managers) a nivell mundial.
Les persones implicades en els projectes han de conèixer en profunditat la Guia PMBOK® per millorar el seu acompliment, podent optar, si compleixen els requisits imposats pel PMI®, a la certificació PMP®.
Les empreses que realitzen projectes, tant interns com per a client extern, haurien de considerar la implementació de la metodologia aportada per la Guia PMBOK® com un mitjà per millorar la seva eficiència; incrementar la rendibilitat; normalitzar els conceptes, termes i relacions amb els seus clients i proveïdors; millorar la metodologia dels projectes, etc.
D'altra banda, la Guia PMBOK® és el document base d'estudi per obtenir la certificació Project Manager Professional (PMP®). La certificació PMP®, atorgada pel Project Management Institute (PMI®) des de 1984, és una de les credencials professionals mes prestigioses del món, gràcies al rigor de la seva concessió. La certificació PMP® solament es concedeix a persones amb demostrada experiència en gestió de projectes i després de superar un rigorós examen.
Aquest curs està adaptat a l' examen del (PMI®).
Dirigit a:
Directius, Responsables de Projectes, Responsables de departaments (Màrqueting, Disseny, Producció, Logística, etc) que gestionin projectes, tècnics i personal de suport que participi en els projectes de forma significativa i en general tota persona que desitgi conèixer les "bones pràctiques" de la Gestió de Projectes recopilades pel PMI® en la Guia PMBOK®.
Nota: El curs està especialment orientat cap a les persones que desitgin la formació en la Guia PMBOK® versió 5 amb l'objectiu de presentar-se a l'examen de certificació PMP®
IMPORTANT: Requisits del PMI® per als candidats a l'examen:
Formació acadèmica del candidat:
1) Títol universitari de mínim 4 anys (Enginyer, Arquitecte, Llicenciat, ...)
a)Formació específica en Gestió de projectes: Suma d'un mínim 35 hores (*).
b)Experiència professional: Mínim 3 anys de Gestor de Projectes i 4.500 hores dedicades a la preparació i direcció de projectes.
2) Títol de Batxillerat o equivalent.
a)Formació específica en Gestió de projectes: Suma d'un mínim 35 hores (*)
b) Experiència professional: Mínim 5 anys de Gestor de Projectes i 7.500 hores dedicades a la preparació i direcció de projectes.
Taxes d'examen PMP® a partir de 379$, a pagar directament pel candidat a PMI®
Informació original en el lloc del PMI:
http://www.pmi.org/certification/project-management-professional-pmp.aspx
(*) El present curs certifica 40 hores de formació sobre Gestió de Projectes.
Nota: si vostè no pot accedir de moment a la certificació PMP®, consideri la certificació CAPM®
(+ info: http://www.pmi.org/en/certification/certifiedassociateinprojectmanagementcapm.aspx)
Certificat:
els assistents que finalitzin el curs satisfactòriament obtindran un certificat d'assistència vàlid per acreditar 40 hores de formació sobre Gestió de Projectes. Cada sessió es realitzarà un petit test de preguntes de l'estil a les quals apareixen en l'examen PMP®.

Programa

1. Presentació del PMI® i de la Guia PMBOK®.
Certificacions professionals del PMI® i requisits d'accés. Gestions i costos.
La Guia PMBOK®: Estructura i contingut.
Visió general de la Gestió de Projectes.
Model de processos i grups de processos de la Guia PMBOK versió 5.

2. Concepte de projecte. Direcció de projectes
Gestió del Portafoli, Gestió de Programes, Planificació estratègica i l'Oficina de Gestió de Projectes.
La Gestió de Projectes i la Gestió d'Operacions.
Els factors de l'entorn organitzacional.
Els actius dels processos de l'organització com a suport a la gestió de projectes.
Les habilitats personals del Gestor de Projectes.

3. Cicle de vida del projecte.
Parts interessades: Identificació, rols i importància de la seva gestió
Els 5 grups de processos i les 9 àrees de coneixement: matriu de processos.

4. Gestió de la Integració:
Processos, entrades, sortides i tècniques i eines.
Gestió de l'Abast:
Processos, entrades, sortides i tècniques i eines.

5. Gestió dels Terminis:
Processos, entrades, sortides i tècniques i eines.
PERT®, CPM, camí crític, dates +properes i + tardanes, etc.

6. Gestió de Costos:
Processos, entrades, sortides i tècniques i eines.
Anàlisi del Valor Guanyat ("Earned Value Analysis").

7. Gestió de la Qualitat:
Processos, entrades, sortides i tècniques i eines.
Gestió dels Recursos Humans:
Processos, entrades, sortides i tècniques i eines.

8. Gestió del Risc:
Processos, entrades, sortides i tècniques i eines.
Anàlisi qualitativa i quantitativa dels riscos.
Reserves per a contingències i reserves de gestió.

9. Gestió de les Comunicacions:
Processos, entrades, sortides i tècniques i eines.
Gestió de les parts interessades:
Processos, entrades, sortides i tècniques i eines.
Gestió de les Adquisicions:
Processos, entrades, sortides i tècniques i eines.
Tipus dels contractes.
Negociació.

10. L'Examen !!!
Dinàmica i funcionament de l'examen.
"Tretes" per a la preparació i la realització de l'examen.
Fórmules que cal conèixer i recordar per a l'examen.
Marco general de les preguntes situacionals i les "manies" del PMI®.
Exemples de preguntes. On obtenir moltes més preguntes
i ara... la sort es treballa ;
Comiat i... últim test (30 preguntes tipus examen).

Nota: en cada sessió es realitzarà un petit test de preguntes de l'estil a les quals apareixen en l'examen PMP®.

Professorat

Jaume Ramonet. Enginyer Industrial. Certificat PMP®-PMI®.
Consultor.