Descripció

El curs pretén orientar i dirigir les nostres activitats diàries cap a la consecució dels resultats previstos, dins d'un procés de millora contínua i amb una metodologia de treball adaptada a les nostres tasques professionals.

Els objectius del curs són:
- Identificar els objectius per orientar les nostres activitats diàries
- Desenvolupar plans de treball per aconseguir els objectius previstos
- Gestionar els temps per ser eficients en les tasques diàries
- Desenvolupar habilitat personals per gestionar els nostres recursos de forma eficaç
- Prioritzar les tasques segons la planificació proposada
- Adoptar una metodologia de millora contínua laboral

Programa

1. Elements bàsics de l'orientació a resultats
1.1 la intensitat: conèixer la nostra corba de productivitat
1.2 L'autodirecció: els 10 enemics de la productivitat
1.3 La persistència: el cicle PDCA de la millora contínua

2. Claus per aplicar l'orientació a resultats
2.1 Treballar orientat a les tasques vs treballar orientat als resultats

3.Eines que ens ajuden a prioritzar les tasques
3.1 Quadre d'Eisenhower
3.2 Sistema ABC
3.3 Mètode Kepner&Fourie

4. L'organització al nostre lloc de treball
4.1 Aplicació bàsica del model de les 5 S's orientat a resultats

5. L'impacte de la planificació en la consecució d'objectius
5.1 Què programar i com planificar-lo
5.2 Les lleis del temps

Professorat

Eduard Sasot. Diplomat en Ciències empresarials. Coach executiu i Mentor comercial. Consultor i formador. HR Developer.

Cursos relacionats

Curs complet en Microsoft Power BI

Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber

L' Enginyer comercial. Tècniques de venda