Comunicació efectiva

Descripció

Els objectius del curs són:
- Entendre les claus de l'efectivitat en la comunicació interpersonal.
- Descobrir el potencial de l'escolta activa i del llenguatge no verbal per aconseguir els objectius comunicatius.
- Aprendre a influir en els altres i moure'ls a l'acció.
- Aprendre i practicar diferents tècniques de comunicació interpersonal aplicades al dia a dia de l'enginyer.

Dirigit a professionals que en el seu dia a dia interactuïn per aconseguir resultats i per als qui vulguin augmentar la seva capacitat d'influir en els altres.

Programa

1. El procés de comunicació interpersonal
1.1 El procés de comunicació: un procés complex
1.2 Senyals d'eficàcia en la comunicació interpersonal
1.3 La part inconscient de la comunicació

2. Anclatges relacionals
2.1 Mantenir l'objectiu
2.2 Prendre consciència dels supòsits i de les seves implicacions
2.3 Aprendre a escoltar de forma activa
2.4 Preguntar de forma efectiva
2.5 Empatia

3. Influir en els altres de forma efectiva
3.1 La comunicació assertiva
3.2 Guanyar credibilitat
3.3 Connectar amb les persones
3.4 La lògica del discurs

4. Presentacions eficaces
4.1 Tàctiques a l'hora de fer una presentació a l'empresa

5. El llenguatge no verbal
5.1 Aprendre a observar el llenguatge no verbal
5.2 Modular la nostra actuació

Professorat

Francesc Selva. Enginyer Industrial. Màster en Desenvolupament Organitzacional. www.francescselva.com