Descripció

L'objectiu del curs és explicar como dissenyar correctament instal·lacions i grans màquines des del punt de vista electromagnètic d'alta freqüència per aplicar la directiva de compatibilitat electromagnètica 2014/30/UE d'obligat compliment.
Conèixer els conceptes més importants de la compatibilitat electromagnètica (CEM).
Conèixer la metodologia de bon disseny de la CEM en les instal·lacions fixes o grans màquines.

Va dirigit a directors tècnics, enginyers de disseny elèctric / electrònic / enginyers de qualitat i personal tècnic d'empreses instal·ladores i integradores de grans màquines.

Programa

1. Introducció a la compatibilitat electromagnètica
2. Directiva, normes, gestió, CE+CE#CE
3. Règims de neutre
4. Terres
5. Pertorbacions, commutacions
6. Blindatges i armaris
7. Proteccions i filtres
8. Cables, premsaestopes
9. Inversors i motors
10. Safates metàl·liques
11. Errades usuals de CEM
12. Arranjaments comuns de CEM
13. Conclusions

Professorat

Francesc Daura. Enginyer Industrial. Consultor en CEM. CEMDAL.

Cursos relacionats

Introducció a les xarxes LTE