Descripció

El curs pretén transmetre conceptes bàsics teòrics, tecnològics i d'entorn normatiu per tal de donar tota la informació necessària que envolta el món de les infraestructures de recàrrega de vehicle elèctric i les seves instal·lacions.

Dirigit a professionals que hagin de realitzar projectes amb infraestructures de recàrrega de vehicle elèctric i tinguin dubtes de com aplicar la normativa i les previsions de càrrega, i també a enginyers que es vulguin dedicar de manera especifica amb aquest tipus de solucions per desenvolupar projectes claus en mà.

Programa

1. Evolució del món del vehicle elèctric i de les tecnologies de recàrrega
1.1 Tipus de vehicles elèctrics i les seves necessitats de càrrega
1.2 Evolució nacional i internacional.

2. Què necessita conèixer l'enginyer que projecta instal·lacions elèctriques:
2.1 Glossari específic i definicions
2.2 Tipus de connectors i modes de càrrega
2.3 Normativa de producte: EN 61851-1

3. Anàlisi detallada de la normativa relacionada amb la infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric: ITC-BT 52
3.1 Projectes d'instal·lacions a la vivenda unifamiliar
3.2 Projectes d'instal·lacions en aparcaments col·lectius: Anàlisi de diversos esquemes d'instal·lació
3.3 Projectes d'instal·lacions en pàrquing públic
3.4 Projectes d'instal·lacions a la via pública

4. Sessió pràctica de configuració d'una solució de recàrrega de manera local i remota via web-bowser

5. Requisits generals de la instal·lació i previsió de càrregues
5.1 Alimentació, protecció elèctrica de circuits i canalitzacions
5.2 Mesuradors secundaris i solucions de monitorització de consums i SPL
5.3 Protocols de Comunicació: OCPP 1.5 i Modbus Ethernet

6. Preguntes més freqüents sobre els projectes i instal·lacions de recàrrega de V.E. (FAQs)

7. Quin paper hauria de jugar l'enginyer

Professorat

Alejandro Valdovinos. Enginyer Telecomunicacions, Màster en Eficiència Energètica. Business Development Manager E.V. Simon.