Descripció

De la mà del programari PSPICE es recorden les principals característiques dels circuits monofàsics i trifàsics (elements passius, R, L, C, concepte de fasor i d'impedància) i significat de les potències activa, reactiva i aparent, P, Q i S.
Un cop establert aquesta base, es passa a comentar i examinar les principals característiques de les màquines elèctriques estàtiques (transformadors) i rotatives (alternadors i motors asíncrons). Es fa ús del seu circuit equivalent per passar a la seva modelització i simulació mitjançant PSPICE.

Programa

1. Instal·lació programa PSPICE
Conceptes Bàsics de Sistemes Monofásicos
Desenvolupament d'exercicis de sistemes monofàsics amb PSPICE

2. Conceptes Bàsics de Sistemes Trifàsics
Desenvolupament d'exercicis de sistemes trifàsics amb PSPICE

3. Conceptes Bàsics de Transformadors
Desenvolupament d'exercicis de Transformadors amb PSPICE

4. Conceptes Bàsics de Màquines Asíncrones (Motor Asíncron) i Síncrones (Alternador)
Desenvolupament d'exercicis de Motor Asíncron amb PSPICE
Desenvolupament d'exercicis de Alternadors amb PSPICE

Professorat

Juan Antonio Tormo. Enginyer Industrial. Consultor en sistemes de potència elèctrics i software de control i simulació.