Descripció

L'objectiu principal del curs és donar eines practiques i efectives per als responsables de la gestió energètica i/o responsables de compres per millorar la seva estratègia de compra de gas Natural i poder valorar amb solvència la millor estratègia de subministrament.

Es tracta d'un curs de mercat, amb la normativa associada per poder prendre decisions i que permetrà conèixer les ofertes que hi ha al mercat i tenir els coneixements per comparar-les adequadament.

Programa

1. Estructura global del sector de Gas Natural
2. Els diferents mercats de referència: Mibgas, TTF, NBVP, etc.
3. Fórmules de preus
4. Composició del preu de GN
5. Estratègia de compra
6. Operacions majoristes
7. Costos regulats terme Fix
8. Què es el gas natural renovable? Hi ha propostes a mercat?


Professorat

Laura García. Enginyera Industrial. Consultora energètica
Josep Graell. Llic. En C. Físiques. Màster en Enginyeria Energètica. Consultor energètic