Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber. Curs Presencial/Online en Directe

  • Àrea: Energia
  • Modalitat: Presencial
  • Data inici: 20/11/2020
  • Localització: Barcelona

Descripció

Els objectius del curs són:
Donar eines pràctiques i efectives als responsables de gestió energètica i/o medi ambient de les empreses per conèixer si tenen el subministrament elèctric optimitzat i poder valorar amb solvència la conveniència d'invertir en tecnologies fotovoltaiques per a l'autoconsum entre les diferents opcions que es poden oferir.
No es tracta d'una formació tècnica, sinó de mercat, tant elèctric com de fotovoltaica per autoconsum, amb normativa associada, per poder estudiar i prendre decisions d'estalvi energètic i econòmiques.

Observació: curs de mercats elèctrics per a indústries, comparativa de costos de subministrament de les diferents opcions que tenen a l'abast les empreses.

El curs va dirigit a Responsables de la gestió energètica i/o medi ambiental de les empreses.

NOTA: Aquest curs es pot seguir presencialment o online en directe. Cal indicar a la inscripció quina modalitat es seguirà.

Programa

1. Components dels costos de subministrament elèctric industrial
1.1 Desglòs del preu de l'electricitat concepte a concepte. On són els costos directament gestionables per a una empresa?
1.2 Costos de potència i d'energia, com saber si els tenim optimitzats?

2. Introducció al Funcionament dels principals Mercats d'electricitat:
2.1 OMIE (pool)
2.2 OMIP

3. Tipus de contractes habituals d'electricitat de mercat
3.1 Fixes
3.2 Indexats
3.3 Mixtes

4. Introducció als contractes tipus PPA
4.1 PPA OFF-Site o Remot
4.2 PPA ON-Site o Local
4.3 Casos Pràctics

5. Autoconsum industrial amb fotovoltaica: que hem de saber!
5.1 Resum de la normativa que afecta a les indústries
5.2 Introducció als tràmits associats segons tipus d'instal·lació en indústries.
5.3 Tecnologies fotovoltaiques de mercat: pros i contres.
5.4 Capacitat de producció d'una coberta o terreny (aproximat i sense considerar aspectes de càlcul de projecte com cablejat, selecció d'equips, etc...)
5.5 Contracte claus en mà: què han d'incloure. Riscos a avaluar
5.6 Càlcul de rendibilitats de la inversió. Cost d'autogeneració vs. Xarxa
5.7 Casos Pràctics

Professorat

Manel Muñoz. Enginyer Industrial. Edalia Barcelona.
Carles Ureta. Llic. en Ciències Físiques. EDP Catalunya.