Descripció

La productivitat d'un despatx professional està relacionada amb la gestió del temps que fan els professionals que hi treballen i la seva efectivitat rau en l'optimització que se'n faci dels processos de treball establerts. El Time management i el Lean Office ja donen resposta a aquestes dues qüestions d'estudi. Ara bé, la demanda cada vegada més exigent del client en l'entrega de resultats de valor i de forma fluida requereix agilitat, fita d'aquesta formació. Agile Office és l'aplicació dels principis d'Agile Management en oficines i despatxos, lluny dels entorns més tecnològics i del món del software, per a projectes de caire tècnic i/o administratiu. Una nova mentalitat de treball basada en la flexibilitat i l'adaptabilitat. Només amb aquest nou enfocament d'equips alineats, motivats i d'alt rendiment i un redisseny dels mètodes de treball assolirem els reptes que se'ns presenten d'ara en endavant.
Els objectius del curs són:
1. Comprendre la mentalitat "agile" i ser capaç de traslladar els conceptes i eines apreses al despatx
2. Obtenir una visió global de la filosofia agile i la seva aplicació en forma d'Agile Office
3. Conéixer i aplicar les principals eines i conceptes per desenvolupar una gestió del despatx més fluida i flexible
4. Establir dinàmiques de treball en equip dalt rendiment, tant en la vessant de metodologies de treball com també d'autoestima col·lectiva i motivació
5. Definir indicadors d'assoliment per a mesurar la contribució i el performance dels treballadors, en particular, i del despatx, en general.

Programa

1. Del Lean Office al Agile Office: de l'estandarització a la flexibilització
2. Reorganitzar el despatx en equips orientats al client: tribus, squads, gremis i chapters
3. OKRs i Hoshin Kanri per a la gestió i alineament d'objectius
4. Marc de treball agile: entregues incrementals, iteratives i de mínim producte viable
5. El nou PDCA del treball per projectes: previsió (co-priorització), visió (visualització dels fluxos de treball) i revisió (retrospectiva)
6. Layout de l'oficina agile: gestió d'espais físics i virtuals
7. Teletreball i noves formes de col·laboració
8. Shuhari: la gestió total del temps de treball (productivitat+efectivitat+agilitat)

Professorat

Iñaki Bustínduy. Economista i consultor d'empreses. Soci Director de H&B Human and Business.