Descripció

Es tracta d'una formació centrada en el modelat i gestió d'instal·lacions en un projecte BIM (Building Information Modeling) amb el programa Autodesk Revit.
A la finalització d'aquest curs formatiu, l'alumne serà capaç de generar, organitzar i gestionar les instal·lacions dins d'un projecte en Autodesk Revit.
El curs inclou exercicis pràctics orientats a consolidar el seu contingut per part dels alumnes.

Aquest curs va dirigit a professionals de la construcció que desitgin introduir-se en la creació i gestió d'instal·lacions en un projecte BIM.
No es requereix cap coneixement previ d'aquest programari, encara que és aconsellable tenir experiència en el maneig d'eines CAD.

NOTA: Aquest curs es pot seguir presencialment o online en directe. Cal indicar a la inscripció quina modalitat es seguirà.

Programa

00. Instal·lació d'Autodesk Revit
01. Presentació del curs
1.1 Objectius del curs
1.2 Introducció al BIM
1.3 Introducció a Autodesk Revit
1.4 BIM vs CAD. Canvi de paradigma
1.5 Revit dins de l'organigrama BIM

02. Organització de la informació en Revit
2.1 Tipus d'arxius
2.2 Organització de la informació en Revit
2.3 Jerarquia d'elements en Revit
2.4 Tipus de famílies
2.5 Tipus de paràmetres

03. Entorn de treball en Revit
3.1 Interfície d'usuari
3.2 Navegació i selecció d'elements
3.3 Visualització d'elements

04. Creació i edició d'elements constructius
4.1 Nivells
4.2 Creació de vistes
4.3 Graelles
4.4 Plans de treball
4.5 Plans de referència

05. Inici d'un projecte d'instal·lacions en Revit
5.1 Plantilla de treball
5.2 Geolocalització del projecte
5.3 Gestió d'arxius
5.4 Coordinació amb el model d'arquitectura i/o estructura

06. Conceptes generals de Revit MEP
6.1 Disciplines MEP
6.2 Classificacions de sistemes
6.3 Tipus de sistemes
6.4 Sistemes
6.5 Navegador de sistemes

07. Evacuació d'aigües
7.1 Components
7.2 Creació del sistema
7.3 Configuració mecànica
7.4 Configuració d'enrutaments
7.5 Creació de la xarxa d'evacuació
7.6 Col·locació d'accessoris

08. Instal·lacions tèrmiques i de ventilació
8.1 Espais i zones per a climatització
8.2 Components
8.3 Creació del sistema
8.4 Configuració mecànica
8.5 Configuració d'enrutaments
8.6 Creació de la xarxa de climatització
8.7 Creació de la xarxa de ventilació
8.8 Col·locació d'accessoris

09. Fontaneria
9.1 Components
9.2 Creació del sistema
9.3 Configuració mecànica
9.4 Configuració d'enrutaments
9.5 Creació de la xarxa d'aigua freda
9.6 Creació de la xarxa d'aigua calenta
9.7 Col·locació d'accessoris

10. Instal·lacions elèctriques
10.1 Components
10.2 Creació de sistemes de potència
10.3 Creació de sistemes de dispositius
10.4 Configuració elèctrica
10.5 Creació de la xarxa de potència
10.6 Creació de la xarxa de dispositius
10.7 Col·locació d'accessoris

11. Documentació d'un projecte en Revit
11.1 Anotació, etiquetes i llegendes
11.2 Taules de planificació per a amidaments
11.3 Preparació de plànols i caixetins
11.4 Exportació a IFC

Professorat


Sergi Atero  Consultor i formador. especialista en BIM. Pixel 51