Descripció

Actualment el canvi és un fet indiscutible: "res hi ha més permanent que el canvi". A les empreses, els canvis són constants: nous processos, procediments, normatives, tipologia de client, productes, serveis, etc. Els professionals, han d'adaptar-se a noves formes i llocs de treball, aprendre nous coneixements, tecnologies, adquirir noves habilitats, adaptar-se a noves dinàmiques de treball, d'empreses, etc.

Els objectius del curs són:

- Adquirir coneixements, competències i estratègies per a proposar, preparar i impulsar els canvis a implementar (empresa-equip-persones)
- Aprendre a gestionar les resistències i pors de les persones davant del canvi
- Desenvolupar una perspectiva favorable respecte a la nova situació: maximitzant fortaleses i gestionant obstacles
- Dissenyar el procés de canvi a implementar: definir accions i recursos i planificar etapes.

Dirigit a tots aquells professionals que han d'actuar com a "agent de canvi" i han de proposar, impulsar, implementar i gestionar canvis en el seu entorn laboral (empresa - equip - persones), facilitant eines que ajudin als implicats a assumir i acceptar la "nova situació" i "fer el que toca".

Programa

1. Situació de partida
1.1 El meu perfil davant del canvi
1.2 Quins canvis hem de liderar: que volem i on anem
1.3 El triangle del canvi: conèixer, poder i voler
1.4 Full de ruta: crear l'estratègia

2. Gestionar les resistències al canvi
2.1 La por als canvis
2.2 Detectar oportunitats i fortaleses
2.3 La corba del canvi: com afrontar nous reptes

3. Implicar a les persones
3.1 Rol de la direcció en el procés de canvi
3.2 Comunicar metes, problemes i resultats
3.3 Proporcionar suport i assessorament

4. Planificar el procés de canvi
4.1 El líder com a catalitzador del canvi
4.2 Definir etapes, processos i recursos
4.3 Dissenyar estratègies a utilitzar

5. La nova situació
5.1 Reforçar i consolidar els canvis
5.2 Patrons de seguiment
5.3 Reforç de conductes i persones

6. Avaluar l'èxit del canvi
6.1 Anàlisi de resultats
6.2 Disseny de noves accions

Professorat


Maria Antonia Carmona  Llicenciada en Psicología i Dret. Coach certificada. Master en RRHH. Master Practitioner en PNL. Coach i Formadora en Habilitats Directives i Personals.