Descripció

Els objectius del curs són:

- Potenciar el teu autoconeixement: com actuo i que resultats obtinc
- Millorar la nostra capacitat d'autogestió: emocions i actituds
- Detectar àrees de millora personal-professional
- Aprendre a canviar la nostra actitud davant les situacions del dia a dia
- Desenvolupar comportaments efectius i productius
- Realitzar canvis per millorar la nostra efectivitat

Dirigit a totes les persones interessades en millorar el seu grau de satisfacció respecte als resultats que estan obtenint en les diverses àrees de la seva vida: personal, professional, interpersonal, a traves del canvi de creences, emocions, comportaments i actituds.

Programa

1. Autoconeixement: pensar - sentir - actuar

2. Tenir un propòsit per assolir els nostres objectius

3. Les creences: base de la nostra eficàcia

4. Modificar creences errònies que dificulten la nostra eficàcia

5. Gestiona les teves emocions: clau de la productivitat

6. El poder dels hàbits: com canviar-los

7. Com realitzar canvis: eliminar pors i barreres

8. El pensament positiu: clau de l'efectivitat

9. Automotivació: aconseguir objectius i millorar resultats

10. Pla d'Acció: " El camí de l'èxit: defineix la vida que vols viure"

Professorat


Maria Antonia Carmona 
Llicenciada en Psicología i Dret. Coach certificada. Master en RRHH. Master Practitioner en PNL. Coach i Formadora en Habilitats Directives i Personals.