Elaboració de projectes d'activitats. Curs Presencial/Online en Directe

Descripció

El curs pretén donar una visió completa del marc legal i tècnic que envolta les activitats.
Al finalitzar aquesta formació, els participants hauran assolit els coneixements que els hi permetrà realitzar projectes d'activitats tècnicament solvents, i podran defensar i orientar les actuacions professionals d'acord amb allò que demana l'Administració.

El curs va dirigit a enginyers i tècnics en general que vulguin dedicar-se professionalment a la legalització d'activitats, i a tots aquells que vulguin aprofundir en el seu coneixement.

Programa

1. Classificació de les activitats

2. Llei de simplificació administrativa

3. LPCAA

4. Llei d'espectacles i activitats recreatives

5. Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

6. Codi tècnic de l'edificació. Documents bàsics

7. Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials

8. Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT)

9. Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE)

10. Accessibilitat per a minusvàlids: Codi d'accessibilitat de Catalunya, CTE i criteris TAAC

11. Prevenció del soroll i les vibracions

12. El cas especial de Barcelona

13. Urbanisme i funcionament de l'Administració

14. Casos pràctics. Guió de continguts mínims: Norma UNE 157.601

Professorat

Ramon Pedra. Enginyer Industrial. Enginytech