Descripció

La tecnologia 5G ja és una realitat que conduirà al desenvolupament de serveis digitals fins ara no imaginables. Les seves capacitats permeten desenvolupar solucions finalistes en combinació amb els sistemes computacionals més avançats, que faran evolucionar de forma disruptiva models de negoci i processos consolidats. L'ample de banda, el temps real o la hiperconnectivitat doten a la tecnologia 5G d'una nova perspectiva des del punt de vista de la connectivitat global.

La industria 4.0 ja consolidada com una realitat, es veurà impulsada per una nova generació de dispositius, la capacitat d'incloure la computació com un element decisiu en els seus processos productius i la superació de l'automatització massiva per a la introducció de la digitalització de les cadenes de producció.

La nova generació 5G suposa una inflexió real en la tecnologia aplicada a millorar processos. Convé estar atents a la seva evolució, aplicació pràctica i el seu desplegament.

El curs va dirigit a professionals interessats en el món de les xarxes intel·ligents

Programa

1a Sessió (3h): Introducció a la tecnologia 5G

1. Introducció a la tecnologia 5G. Perspectiva evolutiva
2. Característiques bàsiques de la tecnologia
3. Infraestructura d'arquitectura distribuïda
4. Tecnologies 5G: protocols i serveis avançats
5. Estàndard 3GPPP i 5G: modes
6. Desplegament i estat de l'art
7. 5G i Indústria 4.0
8. Aplicacions al món industrial a curt termini

2a sessió (3 h): Nous models de negoci i casos d'ús

9. 5G i nous models de negoci
10. Les xarxes privades 5G en el món industrial
11. Nous dispositius
12. Casos d'ús desenvolupats a Catalunya: posicionament i futurs serveis

Professorat


Eduard Martin Lineros  CIO & 5G Programme Director - Mobile World Capital Barcelona