Descripció

L'objectiu del curs és donar una visió panoràmica, i per tant generalista, dels principals elements de protecció dels sistemes elèctrics de potència, abastant totes les etapes, és a dir generació, transport, distribució i consum; d'aquesta manera, després de descriure la tipologia de les pertorbacions més freqüents en els sistemes elèctrics i les principals característiques d'un sistema de protecció s'abordaran temes com ara proteccions en els alternadors, jocs de barres, transformadors, subestacions, línies aèries i subterrànies i finalment motors.

El curs va dirigit a enginyers i tècnics en general que vulguin disposar d'una visió àmplia i ordenada de les principals proteccions de tipus elèctric que es troben en les xarxes elèctriques des de la generació fins al consum. Pot ser d'utilitat tant per a les persones que es trobin en el sector elèctric tradicional i que desitgin repassar, ordenar i clarificar conceptes, com per a les persones que volen introduir-se en les noves oportunitats i reptes de el sector elèctric (energies renovables, fotovoltaiques i eòliques principalment ) i que volen ampliar els seus coneixements dels sistemes elèctrics de potència.

Programa

1. Conceptes generals d'un Sistema de Protecció Elèctrica

2. Relés de protecció. Tipus segons constitució i funció de protecció

3. Proteccions especials: Sobrecorrent, distancia diferencial i amb comunicacions

4. Protecció en un sistema elèctric de potencia

5. Exemples d'aplicació

Professorat


Juan Antonio Tormo  Enginyer industrial elèctric. Consultor