Casos d'èxit en la Indústria 4.0. Curs Presencial

Descripció

Avui, la confluència de diferents tecnologies ofereix un renovat marc tecnològic que està essent impulsat sota el paraigües del concepte Indústria 4.0, amb l'objectiu d'incrementar la productivitat de les empreses. Més enllà de l'aplicació en els processos productius, les tecnologies de la I4.0 poden aportar valor al llarg de tota la cadena d'activitats d'una empresa.
Però encara ara els camins de la I4.0 són incerts. No només perquè ens trobem, com sempre que s'exploren noves oportunitats, en terrenys desconeguts, sinó per les múltiples característiques intrínseques al propi procés d'innovació.
El curs vol ajudar a identificar noves possibles aplicacions a partir de la inspiració que poden aportar casos d'èxit, per tal que les empreses aprofundeixin, minimitzant riscos, en la incorporació de les tecnologies digitals en els seus productes i processos.

Aquesta formació va dirigida a enginyers i professionals d'empresa interessats en identificar oportunitats que obre la Indústria 4.0

NOTA: Aquest curs es pot seguir online en Directe. Només cal indicar-ho al full d'inscripció del curs.

Programa

1. Breu introducció a la Indústria 4.0
2. Recull de casos d'èxit

Professorat


Carles Soler  Casiopea Robotics