Descripció

En acabar el curs, l'alumne ha d'estar en condicions de:

- Entendre si el seu cas està sotmès a la Directiva ATEX o únicament a la prevenció dels riscos d'incendi i explosió.
- Entendre els conceptes bàsics de la prevenció i protecció contra incendi / explosió.
- En cas que la màquina no estigui sotmesa a la Directiva ATEX, redactar l'expedient tècnic que serveixi de base de justificació de l'adequada prevenció dels riscos d'incendi i explosió per al marcatge CE de la màquina i l'emissió de la Declaració CE de conformitat.
- En cas que la màquina sí estigui sotmesa a la Directiva ATEX, redactar l'expedient tècnic que serveixi de base de justificació de l'acompliment d'aquesta Directiva, així com conèixer els passos legals addicionals necessaris (examen UE de tipus, etc.)

El seminari no entra en riscos diferents dels d'incendi i explosió.

Programa

1. Introducció al marc legal aplicable

1.1 La seguretat industrial en la Unió Europea.
1.2 Les directives de màquines, 2006/42/CE i ATEX, 2014/34/UE.
1.3 Consideracions abans de signar el contracte de compra-venda de la màquina.

2. L'expedient tècnic de les directives ATEX i de màquines

2.1 Identificació i classificació de zones ATEX.
2.2 Aparells: grups i categories d'aparells.
2.3 Parts de que consta l'expedient tècnic (només des del punt de vista dels riscos d'inflamació).
2.4 Determinació de límits.
2.5 EPL i grups d'equips.
2.6 Nivells de protecció dels aparells.
2.7 Avaluació de les possibles fonts d'inflamació.
2.8 Mitjans de control de la inflamació:
Seguretat constructiva.
Control de fonts d'inflamació.
Immersió en líquid.
Altres mètodes.
2.9 Assaigs de la màquina.

3. Cas pràctic d'un equip mecànic destinat a una zona classificada.

4. Col·loqui final

Professorat


Alfons de Victoria  Enginyer Industrial. Consultor