Descripció

Els objectius del curs són:

1. Donar informació detallada sobre els objectius i el funcionament del sistema de certificats d'estalvi energètic.

2. Apropar les experiències d'altres mercats de certificats blancs.

3. Prevenir els assistents dels riscos associats a una mala gestió del procés de compra venda i destacar les oportunitats que el nou sistema aportarà al sector de l'eficiència energètica.

El curs va dirigit a representants d'empreses del sector energètic que estiguin valorant quin serà seu paper dins del nou mercat de compra-venda de CAEs.

Programa

1. Context: per què un mercat CAE ?

2. El Sistema de certificats d'Estalvi Energètic
a. Marc legal dels CAE
b. El mercat CAE
c. Els actors del sistema
i. Subjectes Obligats
ii. Subjectes Delegats
iii. El verificador
iv. Els propietaris dels estalvis
v. Intermediaris
vi. L'emissió de CAEs: el paper de l'administració
vii. La plataforma CAE
d. Mesures d'estalvi energètic susceptibles de convertir-se en CAE
i. Catàleg de fitxes
ii. Mesures singulars
e. Subhastes de CAEs
f. CAEs i subvencions

3. Les experiències internacionals
a. Països amb un sistema similar
b. El cas francès

4. Riscos i Oportunitats
a. Els riscos associats al mercat dels CAE
b. Les oportunitats que es generaran a partir del nou mercat

Professorat


Isabel Tejero  Enginyera Industrial. Directora d'Energia a Bureau Veritas Solutions i especialista en eficiència energètica i en el mercat de Certificats d'Estalvi Energètic. Membre de la Junta de Govern del COEIC.