Control de projectes amb Microsoft Project. Curs Online en Directe

Descripció

Els objectius del curs son:

1. Aprendre a realitzar una planificació tècnica, un pressupost i un full de rescos
2. Millorar la capacitat de planificar i controlar projectes per augmentar la seva eficiència
3. Conèixer en detall la situació del projecte, el seu grau d'avenç i el treball pendent de realitzar
4. Conèixer la previsió de cost i prendre accions per redirigir el projecte i accelerar activitats
5, Saber utilitzar una metodologia concreta en lloc d'aplicar esforços discontinus de treball

Aquesta formació va dirigida a enginyers i tècnics de projectes, gerents, directius i project managers i qualsevol professional que en el seu dia a dia gestioni projectes de qualsevol tipus.

Programa

1. Conceptes Teòrics. Gestió de projectes
1.1 El control de gestió de projectes
1.2 Metodologia de planificació
1.3 Metodologia de costos
1.4 Metodologia de riscos

2. Introducció a Microsoft Project
2.1 Presentació d'Interfaç MP
2.2 Vistes. Diagrama de Gantt
2.3 Crear projecte. Activitats. Relacions
2.4 Introducció al calendari
2.5 Introducció a recursos

3. Desenvolupament Planificació sense Recursos
3.1 Crear procediment de planificació d'un exemple
3.2 Crear projecte en Project
3.3 Desenvolupar la primera planificació

4. Desenvolupament Planificació amb Recursos
4.1 Tipus de recursos
4.2 Incloure recursos
4.3 Anivellar recursos

5. Desenvolupament pressupost
5.1 Crear pressupost en MP

6. Optimització de planificació i pressupost
6.1 Optimització de la planificació
6.2 Pressupost final de projecte
6.3 Fulls de riscos

7. Conceptes teòrics 2. Seguiment i control de projectes MVG
7.1 Metodologia de seguiment de planificació
7.2 Metodologia de seguiment de costos, MVG
7.3 Metodologia de seguiment de riscos

8. Actualització de projectes
8.1 Exemples pràctics d'actualització de projectes

Professorat

Luis Carretero. Enginyer Industrial. MBA amb més de 15 anys d'experiència en l'àmbit de control de projectes i expert en planificació de projectes industrials. Formador amb alta experiència en programes de Gestió de Projectes com MS Project i Primavera Planner P6.

José Ignacio Álvarez. Enginyer Industrial. Més de 15 anys d'experiència en l'àmbit de control de projectes i expert en planificació de projectes industrials. Formador amb alta experiència en programes de Gestió de Projectes com MS Project i Primavera Planner P6.