Descripció

CREAR EL MAPA DE LA CADENA DE VALOR DELS PROCESSOS, QUE ENS PERMETI INNOVAR I SER MÉS COMPETITIUS

Quan les organitzacions o empreses es plantegen iniciar el viatge cap a la innovació de processos la majoria s'inicien amb les arxiconegudes eines 5S o SMED i fins i tot algunes s'atreveixen amb el TPM, Aquestes són eines per donar solució a problemes evidents, però que no ens diuen quin és l'origen dels problemes que volem evitar, ja que no són eines d'anàlisi de com són els nostres processos, sinó de com haurien de ser.

El Value Stream Mapping (VSM) o Mapa de la Cadena de Valor és una eina de gestió visual que permet:
1- Definir on estem i quins reptes haurem superar.
2- Dibuixar la situació actual per veure els problemes i actuar ràpidament sobre ells.
3- Establir la visió futura de la cadena de valor del nostres processos, des de la perspectiva del client i visible per tota l'organització. Això ens farà més eficients i eficaços per tant més competitius.

Objectiu
- Que els enginyers incorporen i adquireixen coneixements sobre una eina d'anàlisi de processos que els permeti millorar el seus actuals treballs i/o ser més competitius en el mercat laboral.
- Ajudar a comprendre i implantar una eina "Lean Management" per l'anàlisi dels processos operatius i de gestió.
- Visualitzar el procés de millora global a seguir.
- Unir el flux d'informació amb el flux de materials / serveis.
- Identificar les activitats de valor per al client en flux actual d'operacions.
- Conèixer i aplicar conceptes i eines Lean Management.
- Proveir a l'enginyer d'una estratègia de millora contínua que li permeti innovar en els processos dels quals és responsable.

Programa
1. Fonaments de la Millora Contínua.
2. Activitats de no valor vs activitats de valor en processos operatius i de gestió.
3. Anàlisi del flux de valor actual (Dibuix situació actual).
4. Filosofia Just In Time (JIT) aplicada a processos operatius i de gestió: optimització dels recursos.
5. Implantació de la Creació de Flux en la cadena de valor
6. Definició de les solucions futures, pla d'accions i proposta workshops Lean.
7. Proposta de flux de valor futur. (Dibuix situació futura).
8. Pla d'accions prioritzat.
9. Tot el programa es desenvoluparà mitjançant el joc de simulació Lean "Plug and Play"

Dirigit
Gerents, Directors Industrials i d'Operacions. Responsables i Tècnics de Producció, Qualitat i Logística. Responsables de "Lean" i Millora Contínua i en general a enginyers i tècnics que vulguin experimentar un cas pràctic d'aplicació de la millora contínua i conèixer metodologies innovadores.

Ponent
Benet González: Enginyer tècnic industrial. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Consultor LDBD Innovació de processos.

Cursos relacionats

L' Enginyer comercial. Tècniques de venda

L'Enginyer Industrial dins l'àmbit de l'activitat pericial

Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber