El nou paradigma elèctric. Curs Online en Directe

Descripció

El objectius del curs són:
Presentar una visió clara i amb caràcter introductori a les quatre noves realitats tecnològiques i energètiques que, estant ja presents en la nostra vida, i marcaran el desenvolupament energètic (i especialment elèctric) en els propers anys.
Veure com, gràcies a ella, es van a afrontar els reptes amb què es troben els sistemes elèctrics actuals i la societat civilitzada en general.

Aquestes noves realitats són:
- Les Xarxes Intel·ligents o Smart Grids
- Les Energies Renovables
- Els nous mitjans d'emmagatzemament massiu
- El desplegament del Vehicle Elèctric

Dirigit a:
Sent un curs divulgatiu i de caràcter introductori va dirigit a un col·lectiu, amb certes inquietuds tecnològiques, però amb caràcter generalista. No es necessita formació específica en cap matèria, tot i que serà més profitós per a persones amb una formació tècnica.

Programa

BLOC I: SMART GRIDS

EVOLUCIÓ DEL SISTEMA ELÈCTRIC
CONCEPTE DE SMART GRID. DEFINICIONS. OBJECTIUS
SMART GRIDS: AGENTS INVOLUCRATS
EVOLUCIÓ: FASES CAP A LA XARXA INTEL·LIGENT (SMART GRID)
Incidència en la Corba de la Demanda
Entorns Ethernet i Xarxes IP
Infraestructura de la Xarxa d'Informació per a l'Energia
Cables de Coure, Fibres Òptiques i Sistemes sense fil
Arquitectura de Comunicacions per a les Smart Grids
Tecnologies d'Accés per a xarxes FAN i HAN

EXERCICI COL·LABORATIU 1
Tecnologies TIC a les Smart Grids. Per on començar?

EXERCICI COL·LABORATIU 2
Com hauria de ser la nova Arquitectura de Comunicacions per a les mart Grids?

BLOC II: SISTEMES ELECTRICS DEL FUTUR
Present i Futur
Evolució del mercat d'Energia Elèctrica
Resposta a la nova demanda
Energia i Telecomunicacions
Fluxos de Càrrega

EXERCICI 3
Anàlisi del Flux de Càrrega d'un Sistema Elèctric de Potència (SEP)

BLOC III: ENERGIES RENOVABLES
Desafiaments de les Energies Renovables
Smart Home
Corrent Alterna vs Corrent Contínua

BLOC IV, EMMAGATZEMATGE I VEHICLE ELÈCTRIC
Energies Renovables i Emmagatzematge
Noves Tècniques d'Emmagatzematge
Vehicle Elèctric
La nova generació de Motors Elèctrics


EXERCICI COL·LABORATIU 4
Com convertir un kart tradicional en un kart elèctric?

EXERCICI COL·LABORATIU 5
Incidència del VE a la Xarxa de Distribució

BLOC V: MICROGRIDS. SMART CITIES I SMART VILLAGES
MICROGRIDS
SMART CITIES I SMART VILLAGES

EXERCICI COL·LABORATIU
Elements principals d'una Microgrid

EXERCICI COL·LABORATIU
Disseny teòric d'una Microgrid

CONCLUSIONS

Professorat

Juan Antonio Tormo. Enginyer industrial elèctric. Consultor